• Wie loopt de rondjes met de hondjes?

  Ik ben Mariette Schrover. Een aantal jaren geleden kreeg ik de kans bij een Dierenkliniek in de omgeving te gaan werken. Dit leuke werk, in een enthousiaste groep collega's heb ik met veel plezier gedaan. In de praktijk ben ik niet veel meer, achter de schermen doe ik nog wel verschillende werkzaamheden voor de kliniek.

   

  Voor mij is er niets zo fijn als samen met mijn honden lange wandelingen in het bos te maken en te genieten van hoe zij genieten! Dat zou ik de hele dag wel willen doen….

 • Tarieven en tijden

  Hondenuitlaatservice Rondje Hondje loopt op alle werkdagen met honden uit Son en Breugel.Tussen de middag wordt uw hond bij u thuis opgehaald en na de wandeling weer veilig thuis gebracht.

   

  Prijs per wandeling van ruim 1 uur 10 euro / De groep honden is klein, de persoonlijke aandacht dus groot.

   

  Individuele wandeling, wandeling van 30 minuten  10,00 euro

   

  Wandeling seniorenhond, wandeling maximaal 45 minuten  9,00 euro

   

  Opvang bij mij in huis 15,00 euro / maximaal 1 hond in het gezin

   

  De prijzen zijn inclusief 21% BTW

   

  Vakanties en dagen dat ik niet werk zullen altijd telefonisch met u worden besproken.

   

  KvK-nummer: 56128916

  BTW nummer: NL185137507B01

 • Contact

  Heeft u interesse in Rondje Hondje? Bel mij dan op telefoonnummer 06 10 47 75 11. Ben ik niet in de gelegenheid om de telefoon op te nemen, laat dan uw naam en telefoonnummer achter. Ik bel u zo snel mogelijk terug!

   

  Rondje Hondje

  Doormanlaan 38

  5694EC SON EN BREUGEL

  mariette@rondjehondje.nl

  T. 06-10 47 75 11

   

  Formulier verzenden...Er is een fout opgetreden in de server.Formulier ontvangen.

 • Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Rondje Hondje uitlaatservice en seniorenopvang

   

  Artikel 1 – definities

   

  1.1  Rondje Hondje, uitlaatservice en hondenopvang; opdrachtnemer, gevestigd aan de

  Doormanlaan 38 te Son en Breugel. Hierna verder te noemen als Rondje Hondje.

  1.2  Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).

  1.3  Opdracht; het uitlaten en/of verzorgen van de hond(en, tevens thuisopvang.

  1.4  Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door Rondje Hondje

  Uitlaatservice uitgelaten of opgevangen worden.

   

  Artikel 2 – algemeen

   

  2.1  Op de opdracht zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing,

  tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene

  voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit

  schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als Rondje Hondje.

  2.2  Rondje Hondje behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de

  prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

  2.3  Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek

  van toepassing.

  2.4  Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee met de groep. Dit duurt

  ongeveer 3 á 4 weken.

  2.5 Rondje Hondje laat de hond(en) uit op alle werkdagen, m.u.v. vakanties van Rondje

  Hondje. Feestdagen in overleg.

   

  Artikel 3 - rechten en plichten Rondje Hondje

   

  3.1  De hond(en) wordt op afgesproken tijd(en) opgehaald en afgeleverd op het

  afgesproken adres door Rondje Hondje.

  In het geval van thuisopvang wordt met de opdrachtgever) een breng- en ophaaltijd afgesproken.

  3.2  Rondje Hondje is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

  3.3 Rondje Hondje is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten

  of enige vorm van schade aan derden en/of honden binnen of buiten de uitlaatgroep. Een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), waaronder uw hond valt, is verplicht.

  3.4 Rondje Hondje is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden

  gemachtigd om de hond(en) uit te laten of thuis op te vangen.

  3.5  Rondje Hondje laat de hond(en) gedurende de afgesproken tijd uit.

  3.6  Rondje Hondje gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.

  3.7  Rondje Hondje heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

  3.8  Rondje Hondje behoudt zich het recht voor om af te zien van de

  opdracht. Rondje Hondje geeft dit zo spoedig mogelijk door aan

  de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

  3.9  Rondje Hondje behoudt zich het recht voor om de opdracht

  tijdelijk op nonactief te zetten in verband met vakantie. Rondje Hondje dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.

  3.10  Rondje Hondje behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te

  weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar

  kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

  3.11  Rondje Hondje behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren

  indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken

  voor uitlaten in groepsverband.

  3.12  Rondje Hondje behoudt zich het recht voor indien er

  geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de

  hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

  3.13  Rondje Hondje behoudt zich het recht voor indien de opdracht

  niet tot slecht uit te voeren is door hevige weersomstandigheden zoals sneeuw,

  ijs, storm en extreme warmte de opdracht te annuleren of voortijdig te staken.

  3.14 Rondje Hondje draagt er zorg voor de hond zo schoon en droog

  mogelijk in de woning achter te laten, indien zorg wordt gedragen voor de

  daarvoor bestemde middelen.

  3.15 Rondje Hondje heeft voor het uitlaten met honden van derden een aansprakelijksheidsverzekering

  afgesloten.

   

  Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

   

  4.1  De opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond aansprakelijk voor de daden van de honden.

  Rondje Hondje heeft aanvullend een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  4.2 Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd.

  4.3  Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige entingen, waaronder

  kennelhoest, ontvangt.

  4.4  Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld wordt tegen vlooien,

  wormen en teken.

  4.5  Opdrachtgever machtigt Rondje Hondje om, op kosten van opdrachtgever, medische zorg te

  verschaffen wanneer Rondje Hondje dit nodig acht.

  Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

  4.6  Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

  4.7 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de

  hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

  4.8 Opdrachtgever heeft in geval van thuisopvang een sociale, vriendelijke hond die kinderen en

  andere huisdieren is gewend.

  4.9 In het geval van thuisopvang zorgt de opdrachtgever voor voldoende voeding en indien gewenst

  een hondenmand of bench.

   

  Artikel 5 - Aansprakelijkheidsstelling

   

  5.1  Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Rondje Hondje of derden,

  veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.

  5.2  Rondje Hondje is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door

  Rondje Hondje, aan de hond(en).

  5.3  Rondje Hondje is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits

  aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Rondje Hondje aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

  5.4  Rondje Hondje is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van

  een vieze of natte hond.

  5.5  Indien aansprakelijkheid van Rondje Hondje voor schade van opdrachtgever moet worden

  aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

    5.6  Rondje Hondje is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij

  het uitvoeren van de opdracht .

    5.7  Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Rondje Hondje opgelopen of met

  een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

   

   

  Artikel 6 - Betalingen

   

  6.1  De vergoeding voor de diensten, geleverd door Rondje Hondje, geschiedt op basis van contante

  betaling of betaling per bank/giro van de verstuurde factuur. Facturen worden aan het einde van de maand gemaakt en verstuurd.

  De uiterste betalingsdatum is zeven dagen na factuurdatum.

  6.2  Opdrachtgever dient minimaal 24 (vierentwintig) uur van tevoren een gemaakte afspraak te

  annuleren. Bij minder dan 24 (vierentwintig) uur worden de kosten in rekening gebracht.

  6.3  Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Rondje Hondje het recht de overeenkomst te ontbinden.

   

   

   

  Eventueel afwijkende voorwaarden, door beide partijen overeengekomen: